Boran Octavian Mircea E.AAFR
You can edit this text to describe yourself
and your work. Double click to edit.

DESPRE MINE ...

Născut în Lipova, jud. Arad, pe 27 martie 1966.
Primele fotografii 1976 cu Etiud.
Au urmat Smena 8 M, Zenit 12 S. 
Aparate foto digitale: Konica Minolta Z3, Canon 400 D, Canon 50 D, Canon 100 D, Canon 6D, Canon RP.
1987 încep să prelucrez filmele expuse: alb negru, color și dia.
1989 - 1990 am absolvit un curs de artă fotografică a Universității Libere Arad.
2007 am absolvit un curs autorizat de perfecţionare în fotografie.
Din 1990 membru Foto Club Arad, 2000 secretar, 2007 cenzor, 2008 preşedinte.
Participări la aproape 200 de saloane în România şi străinătate: 44 fotografii acceptate (9 la saloane FIAP la Braşov, Suceava, București, Câmpina, Oradea), 7 premii şi menţiuni. Fotografii publicate.
2006 și 2016 expoziţii personale.
2006 am organizat aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea primului club foto în Arad, în 2008 , 40 de ani de la înfiinţarea Foto Club Arad, iar în 2018, 50 de la înființarea clubului.
Din 2009 organizez  Salonul Naţional (ulterior internațional) „Ars Fotografica”. În 2017 salonul a avut patronaj FIAP. În 2024 a ajuns la ediția XXIV.
Până în 2012 am organizat, împreună cu Centrul Cultural Județean Arad, mai multe ediții ale Salonului Internațional de Fotografie Turistică AR TUR.
Din 2007 organizez un curs foto autorizat, din 2008  am un cerc foto gratuit pentru elevi și studenți, iar din 2009  un curs de iniţiere în fotografie. Am mai participat la cursuri de vară pentru tineri. La aceste cursuri au participat aproape 1.000 de persoane.
Membru al Asociației Artiștilor Fotografi din România din 2009. Din 2013 deţin distincţia Art. AAFR, iar din 2021 E. AAFR.
Locuri unde am trimis/expus fotografii:
România: Arad, Lipova, Pecica, Chișineu Criș, Brașov, Craiova, Oradea, Slatina, Sibiu, Suceava, Buzău, Târgu Mureș, Cluj Napoca, Iași, Câmpina, Zalău, Carei, București, Salonta, Ineu.
Alte țări: Ungaria – Gyula, Bekescsaba, Oroshaza, Budapesta, Szentes, Pecs, Kiskunfelegyhaza, Totkomlos, Bekes Danfok, Mezohegyes, Batonya, Turcia – Istanbul, Spania – Cerdanyola del Valles, Italia – Savigliano, Belgia – Bruxelles, Mouscron, Ucraina – Cernăuți, Franța – Paris, Serbia-Novi Sad, Uzdin, Zajecar, Polonia-Lodz, Iran – Mashad, Slovacia – Zilina, China – Gansu.   
Am participat și organizat la mai multe workshop-uri foto în diverse locuri din țară și străinătate.
Am participat la editarea de CD-uri cu ocazia aniversării a 35, respectiv 40 de ani de la înființarea Foto Club Arad  (în anii 2004 și 2008), iar în 2009, 2011 și 2013 pentru salonul Ars Fotografica.
Albume tipărite au fost în:
2006 colaborare cu Parcul Natural Lunca Mureșului
2006 album dedicat aniversării a 100 de ani de la înființarea primului club foto în Arad
2009 în amintirea colegei noastre Ema
2012 împreună cu Centrul Cultural Județean Arad pentru salonul AR TUR
2013 și 2014 concurs și albume ”Nevertebrate” și ”Pești” (Foto Club Arad partener cu Parcul Natural Lunca Mureșului)
2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 albume Salon Internațional Ars Fotografica.
Mai multe despre Asociația foto Club Arad pe www.fotoclubarad.ro, iar despre mine pe Facebook.

ABOUT ME …

Born in Lipova, Arad County, Romania, on March 27, 1966.
The first photos in 1976 with Etiud.
Next film cameras Smena 8 M, Zenit 12 S.
Digital cameras: Konica Minolta Z3, Canon 400 D, Canon 50 D, Canon 100 D, Canon 6D, canon RP.
1987 I start to process the exposed films: black and white, color and dia.
1989 - 1990 I graduated Photographic Art Course from the Free University of Arad.
In 2007 I graduated an authorized photography training course.
Since 1990 member of Foto Club Arad, 2000 secretary, 2007 censor, 2008 president.
Participation in almost 200 salons in Romania and abroad: 44 photos accepted (9 at FIAP salons in Brasov, Suceava, Bucharest, Campina, Oradea), 7 awards and mentions. Published photos.
2006 and 2016 personal exhibitions.
2006 I organized the 100th anniversary of the establishment of the first photo club in Arad, in 2008, 40 years since the establishment of Foto Club Arad, and in 2018, 50 years since the establishment of the club.
Since 2009 I organize the National Salon (later international) "Ars Fotografica". In 2017, the show was patronized by FIAP. In 2024 it reached its 24th edition.
Until 2012, together with the Arad County Cultural Center, we organized several editions of the AR TUR International Tourist Photography Salon.
Since 2007 I organize an authorized photo course, since 2008 I have a free photo circle for pupils and students, and since 2009 an introductory course in photography. I also participated in summer courses for young people. Almost 1.000 peoples had participated at these courses.
Member of the Association of Romanian Artists Photographers since 2009. Since 2013 I have the Art. AAFR distinction and since 2021 E. AAFR.
Places where I sent / exhibited photos:
- Romania: Arad, Lipova, Pecica, Chișineu Criș, Brașov, Craiova, Oradea, Slatina, Sibiu, Suceava, Buzău, Târgu Mureș, Cluj Napoca, Iași, Câmpina, Zalău, Carei, TimișoaraBucurești, Salonta, Ineu.
- other countries: Hungary - Gyula, Bekescsaba, Oroshaza, Budapest, Szentes, Pecs, Kiskunfelegyhaza, Totkomlos, Bekes Danfok, Mezohegyes, Batonya, Turkey - Istanbul, Spain - Cerdanyola del Valles, Italy - Savigliano, Belgium - Brussels, Mouscron, Ukraine - Cernevski , France - Paris, Serbia - Novi Sad, Zajecar, Uzdin, Poland - Lodz, Iran - Mashad, Slovakia - Zilina, China - Gansu.
I participated and organized several photo workshops in various places in the country and abroad.
I participated in the editing of CDs on the occasion of the 35th and 40th anniversary of the founding of Foto Club Arad (in 2004 and 2008), and in 2009, 2011 and 2013 for the Ars Fotografica salon.
Printed albums were in:
- 2006 collaboration with the Lunca Muresului Natural Park
- 2006 album dedicated to the 100th anniversary of the establishment of the first photo club in Arad
- 2009 in memory of our colleague Ema
- 2012 together with the Arad County Cultural Center for the AR TUR salon
- 2013 and 2014 contest and albums “Nevertebrate” and “Fish” (Foto Club Arad partner with Lunca Muresului Natural Park)
- 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 albums of International Ars Fotografica Salon.

More details about the Foto Club Arad Association on www.fotoclubarad.ro, and about me on Facebook.